Login
Main menu

Fullabantang

fullabantang 20130401 1159229977fullabantang 20130401 1272028859

Kliniken i Fullabantang i östra Gambia har varit igång i nästan 20 år och betjänar 36 byar omfattande cirka 30 000 innevånare. Totalt har det registrerats mer än 215 000 besök på kliniken som erbjuder såväl allmän poliklinik som mödravårdsavdelning och BB-avdelning. Kliniken är i praktiken den enda sjukvårdsinrättningen i området. 

Kliniken har legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, sjukvårdare, ambulanschaufförer och vakter anställda. Sammanlagt uppgår personalstyrkan till 20 personer. 

Under de senaste åren har verksamheten utökats såtillvida att s.k. stafettläkare anställts att betjäna kliniken två gånger per vecka enligt ett uppgjort schema. Läkarna som kommer från Kuba i ett av kubanska staten upprättat biståndsprojekt, arbetar i en något större stad cirka 50 kilometer från Fullabantang. Trots det relativt korta avståndet till ett större samhälle är det i stort sett omöjligt för byborna runt Fullabantang att ta sig dit. Läkarna erhåller naturligtvis extra ersättning för sitt arbete. 

Den vård som erbjuds vid kliniken är basal, men av största vikt för befolkningen. Förutom ren sjukvård och mödravård erbjuds också rådgivning om AIDS- och Malariaprevention och hygien m.m. Vidare bedrivs uppsökande verksamhet för dem som insjuknat i AIDS, ett snabbt växande problem.

Administrationen lokalt sköts av CaDO, en organisation inom Caritas, dvs. den katolska kyrkans hjälporganisation. De anställer, avlönar och hanterar personal och klinik men projektet finansieras helt av St. Lazarusorden. De som besöker kliniken utgörs av ungefär 50% gambier och 50% senegaleser, har till mycket liten del möjlighet att betala något för vård eller medicin. 

Vi renoverade dessutom kliniken under 2018 för att säkerställa fortsatt drift. Under 2019 – 2020 kommer en utbyggnad av ytterligare en vårdavdelning att ske. Därigenom möjliggörs för första gången att hålla manliga och kvinnliga patienter åtskilda. Denna utbyggnad liksom renovering av personalbostäder möjliggörs genom en donation via arv från en medlem av Lazarusorden.