Login
Main menu

Governing Council 2014 i Stockholm

Governing Council är ett av Ordens ledande och styrande organ. Det består av varje lands storprior eller motsvarande. Dess funktion är i första hand att vara ett rådgivande organ till Grand Magistry samt till stormästaren/Administrator General. Varje år samlas man för att diskutera viktiga frågor som rör Ordens verksamhet. Man utbyter idéer och erfarenheter och, framförallt tar man emot den årliga rapporten gällande Ordens räkenskaper.

Årets möte var förlagt till Stockholm där representanterna samlades under ledning av vår egen storprior Kent Harrskog, tillika president i Governing Council. Förutom möten fanns ett digert program som bland annat omfattade besök i Slottskyrkan, Riddarhuset, Vasamuseet samt en båttur på Mälaren med tillhörande måltid.

Vigilia hölls i Storkyrkan och följdes av sedvanlig måltid. Lördagens investitur med efterföljande galamiddag och bal var traditionsenligt förlagt till Karlbergs Slott. Arrangemanget var mycket uppskattat av samtliga gäster, inte minst de internationella.