Login
Main menu

Födelsedag

IMG 9814

Senaste styrelsmötet 26 mars sammanföll med vår andlige beskyddare Christina Odenbergs ECLJ CMLJ födelsedag som firades med tårta och blommor.

Ny kansler

Av privatsociala skäl har Orden bytt kansler. Ny kansler är Anders Blomqvist GCLJ GOMLJ.

Saxat från Siriusordens medlemsblad

Sirius Palatset

Hipp hipp hurra!

Marice

Under helgen 12-14/1 reste Rebecca Agronius SSLJ och Jörgen K Nilsson OLJ OMLJ ned till Paris för att uppvakta Dame Marie Lousie Kaminer DCLJ GOMLJ på hennes 80-års dag. Mme Kaminer är en av de drivande medlemmarna i Orden som under många år oförtrutet arbetat för Ordens återkomst till det Heliga Landet. Hennes stringens och obändliga vilja att se Orden tillbaka där den föddes har varit avgörande för den lyckade återetableringen av Ordens säte i Jerusalem. Mme Kaminer har också setts som flitig gäst på de svenska investiturerna.

Tillsammans med Mme Kaminers närmsta familj var vi ett fåtal närvarande med representation från Sverige, Frankrike, det Heliga Landet och Schweiz.

Mme Kaminer var mycket glad åt uppvaktningen och tackade hjärtligt alla de som skickat med sina varma gratulationer, inte minst det vackra blomsterarrangemanget från det svenska Storprioratet.

Investitur i Malmö 28 oktober 2017

MLM17 04 IMG 4416 copy

I ett höstruskigt Malmö kändes det speciellt att söka sig in till ljuset i St Nicolai för vigilia under fredagen innan vår högtidliga investitur. Vigilian är en central del av våra sammankomster. Att tillsammans njuta stillheten inom kyrkans väggar är ett utmärkt tillfälle att söka skydd från vardagens stress och de utmaningar i livet vi alla ställs inför.

Vigilian är också en mycket viktig del av vårt historiska arv och att delta i detta är en viktig del av ordenslivet. Prior Per-Arne Joelsson ledde oss genom ett eftertänksamt program och vi fick till oss en hel del att reflektera över. En punkt som berörde i stunden var Psalm 288 som talar om djärvhet, klokskap och glädje. Det är i sanning något vi alla mår bra av att ta till oss. Vi fick även rådet att fördjupa oss i Johannesevangeliets elfte kapitlet för att tillskansa oss en djupare förståelse för en St Lazarusriddares förpliktelser i livet.

Under vigilian fick vi även några smakprov på musik framförd av ingen mindre än Robert Bennesh som är Domkyrkoorganist i Lunds Stift. Robert är en oerhört skicklig musiker och det var en glädje att lyssna till hans tolkningar av psalmerna. Han skulle dock, under investituren, bjuda oss på ett praktverk som alla kanske inte riktigt känner till, Entrata Festiva. Detta verk skapades speciellt för St Lazarusorden 1991 av Bedrich Janacek och det producerades just för vår investiturgudstjänt i S:t Petri kyrka i Malmö samma år. Verket tillägnades ordens dåvarande Stormästare Hertigen de Brissac och hans familj. Sedan dess används verket vid våra festgudstjänster runt om i världen.

MLM17 06 IMG 4345 copy

Investituren hölls traditionsenligt i S:t Petri kyrka och den nyligen, med kyrkliga mått mätt, renoverade kyrkan välkomnade oss med ett varmt ljus som verkligen hjälper med humöret. Det är helt enkelt en väldigt trevlig atmosfär som skänker rätt stämning till de högtidligheter som står framför oss.

Vi var många som samlats för att fira vår investitur och bevittna upptagandet av postulanter och befordringar av systrar och bröder. Drygt 70 personer starka var vi och det var roligt att se att så många av allmänheten valde att ta del av ceremonierna sittandes lite längre bak i kyrkan. Vi är en öppen orden och det är verkligen något att vara stolt över.MLM17 05 IMG 4380 copy

Under gudstjänsten talade Biskop Christina Odenberg initierat om de händelser i vår omvärld som påverkar oss alla och oss Lasariter i synnerhet. Utmaningar, direkta samhällsproblem och om modet och kraften som behövs för att hantera dessa. Det är en St Lazarusriddares förpliktelse att stå upp mot dessa negativa influenser och verka för det goda och för de svaga. Vi har verkligen ett arbete att utföra framgent!

Efter att vi genomfört vår högtidliga investitur och kramat om vår nya syster och broder, gratulerat de befordrade (se längre ner för presentationer) begav vi oss mot Siriuspalatset för vår likaledes traditionsenliga bankett. Speciellt trevligt i år var att Siriusordens Stormästare Bengt-Arne Jönsson och hans maka Anita deltog i våra festligheter. Under sittningen talade dessutom Bengt-Arne om alla de likheter som förenar våra olika sällskaps strävanden och la stor vikt vid samarbete och samförstånd.

Siriuspalatsets trevliga miljöer och fantastiska personal var som vanligt garanten för en väldigt lyckad afton och mat och dryck var välkomponerad, alla syntes tillfreds och glada.

Under middagen talade vår Storprior Sverker Göranson, dels till våra postulanter som hälsades varmt välkomna, men också i samma tema fortsättningsvis med fokus på rekryteringen till vår Orden. Vår Orden har ett stort behov av att växa sig starkare för att möta de framtida utmaningar vi står inför och alla vi medlemmar har ett gemensamt ansvar att hitta likasinnade ibland vänner och bekanta som kan tänkas ha de egenskaper en St Lazarusriddare ska besitta och samtidigt vill ta sig an de uppgifter Orden ställs inför.MLM17 07 IMG 4255 copy

Även vår Kansler Pär Ola Dahlin tog till orda och höll ett tal som var av utbildande karaktär där han berättade om Ordens historia. Historia är viktigt för att förstå var Orden befinner sig just nu och alla lyssnade nogsamt när Pär Ola berättade om att vi nu som enda Orden är tillbaka i Jerusalem där vi åter har vårt säte sedan 2012. Han fortsatte även med att berätta om nästa års riktigt stora begivenhet, nämligen Chapter General, som kommer att hållas i just Jerusalem i månadsskiftet september/oktober 2018. Chapter General hålls vart tredje år så alla och envar bör kika i sina kalendrar för att inte missa en riktigt stor händelse. En mängd arrangemang kommer att rama in denna fantastiska vecka.

Efter att ceremonimästaren brutit taffeln blandades systrar och bröder precis som brukligt och frågan är om inte stämningen i år var särskilt gemytlig då sällskapet dröjde sig kvar och minglade ovanligt länge. Det verkade som om ingen riktigt ville lämna en i sanning hjärtlig och trivsam dag och kväll.

För redaktionen,

Jörgen Nilsson OLJ OMLJ

MLM17 03 IMG 4429 copy

Postulanter

Marie Löwegren, Lund
Med en yrkesmässig utgångspunkt i entreprenörskap på Lunds Universitet hoppas Marie, genom sin passion och expertis inom området på internationellt plan, bidra till Ordens arbete. Marie har följt Orden under många år och hon är speciellt imponerad av arbetet i Afrika, vilket påtagligt förbättrar levnadsvilkoren för många människor.
Faddrar är Christina Odenberg & Lotta Dahlin

Anti Avsan, Värmdö
Med en gedigen juridisk bakgrund verkar Anti som riksdagsledamot sedan 2006. Han har flera internationella uppdrag i nära anslutning till FN, med fokus på fred och internationell säkerhet. På fritiden gäller fysisk träning, friluftsliv och läsning. Genom sina faddrar och tidigare deltagande i OSLJ:s verksamhet finner Anti flera gemensamma nämnare med sina egna värderingar och ser fram mot att bli en del av Ordens gemenskap och bidra till dess arbete.
Faddrar är Anders Blomqvist & Magnus Modalen

MLM17 01 IMG 4435 copy 700

Befordringar

Per Lundström, upptagen i Orden i apr 2012. Befordran till KLJ.
Ola Persson, upptagen i Orden i okt 2015. Befordran till OLJ.
Cecilia Magnusson, upptagen i Orden i maj 2015. Befordran till OLJ.

MLM17 02 IMG 4145 copy 700

Ceremonimästare H-G Olsson KLJ OMLJ instruerar fanbärare Jörgen K Nilsson OLJ OMLJ och Robert Manea SBLJ.

Fotograf: Charles Darrell, J.C.M. Photography
Se fler bilder på hemisdan under internsidorna/galleriet (OBS du måste vara inloggad för att se dem) och i Facebookgruppen.

Norska storprioratets 20-årsjubileum

grupp

Det vankades såväl vigilia som högtidlig investitur under helgen den 6-8 oktober i nådens år 2017. Platsen för festligheterna var Oslo i Norge och nu i backspegeln ser vi tillbaka på en fantastisk helg med riktigt trevliga arrangemang.

På fredagen reste systrar och bröder från när och fjärran för att inte missa denna historiska händelse och sannerligen, vi mötte ordensmedlemmar från Schweiz, Serbien, Storbritannien, Kanada, USA, Norge förstås, självklart även det Heliga Landet och det är med stolthet vi kunde se en stor delegation från det svenska storprioratet.

Såväl vigilia som investitur bjöd på mycket fin musik och det var lätt att finna sig till ro och känna glädje när vi firade våra norska bröder och systrar. Speciellt roligt att uppleva var de små distinktionerna som skiljer våra ceremonier åt. Speciellt minns vi trumpetfanfarerna, de allvarsamma bibelläsningarna och inte minst de otroligt vackra trycksakerna som producerats som stöd till gudstjänsterna. Ett bländande urval bilder av mycket vackra målningar och glaskonst.

Efterhand som helgen förflöt stod det klart att det norska storprioratet inte endast avsåg att fira ett jubileum, nej, de hade satt siktet mycket högre än så. Under investituren fick vi bevittna inträdet av Stian Heggedal. Stian är fältpräst i sitt kall och det är ju sällsynt passande för vår Orden. Stian blev upptagen som ChLJ och vi hälsade honom varmt välkommen.

Strax därefter befordrades Tore Drtina OLJ till KLJ. Vi gladdes åt hans välgång. Sedan blev det dags för ytterligare befordringar då James Parry, Kanada och Daniel Warren, USA fick den stora äran att förlänas titeln GCLJ båda två. James efterträder H.E. Chev. Aaron Kiely GCLJ GCMLJ som Grand Secretary i Grand Magistry och Daniel är prior i USA och president i Constitutional Council.

Kyrkan 700

PP KAJMed ovan nämnda händelser i minnet så stod det klart att Storprior H.E. Major Kjetil Ambrosius Johansen GCLJ GOMLJ hade sin färdriktning utstakad när han proklamerade det norska storprioratets nya Kansler under den efterföljande banketten. I den rollen inträder nu Anders Kildahl KLJ. Det var alltså inte endast ett storslaget firande, det var även och inte minst en helg som visar att våra norska vänner inte tänker slå sig till ro efter ett jubileum som visar på lång tjänst, nej, de tänker ta sig an framtiden med stort mod och tillförsikt!

I närheten av Akershus fästning firade vi i Militärsällskapets lokaler och menyn lämnade inget i övrigt att önska. Tvärtom hördes några middagsgäster pusta lite belåtet under ett dignande bord som sannerligen bjöd i övermått. Gästfriheten och syskonkärlek stod i centrum, vårt priorat i väster vet verkligen hur man skapar fest och glam!

KH

Under middagen hölls tal av såväl ordens Storkansler H.E. Greve Count Philippe Piccapietra GCLJ GCMLJ, vår egen Kansler Chev. Pär Ola Dahlin KCLJ CMLJ, Storprior H.E. Major Kjetil Ambrosius Johansen GCLJ GOMLJ samt inte minst Storprior Emeritus H.E. Generallöjtnant Kent Harrskog GCLJ GCMLJ. Broder Kent kan, med sin långa erfarenhet och sin långa tid som Storprior, berätta riktigt intressanta anekdoter om vår historia och också därifrån dra slutsatser för framtiden.

När taffeln bröts och alla gäster och värdprioratet lämnade borden var kvällen ingalunda slut. Att kunna språka lite mer avslappnat med alla de andra som suttit vid andra bord blev det som fulländade en helt underbar helg. Jag vill med de orden passa på att tacka det norska storprioratet för ett fantastiskt väl genomfört jubileum och jag tror att alla andra gäster som var där är beredda att hålla med mig i hälsningen när vi säger tack!

Atavis et Armis!
Vid tangentbordet

Jörgen Nilsson OLJ OMLJ

middag

Investituren del 2

Vigilia och högtidlig investitur maj 2017

gruppbild 700

Under en välsignad helg, där våren visade sitt allra vackraste och Stockholm var sådär underbart som Stockholm kan vara, samlades det svenska Storprioratet tillsammans med tillresta utländska bröder och systrar samt gäster.
 
Vigilian som genomfördes i Storkyrkan skänkte värme, hopp och eftertanke. Då vi samlas i gemensam bön för de svaga, för de sjuka och för våra egna hittar vi kraft och mod att fortsätta utföra de värv vi högtidligt åtagit oss.
 
Efter vigilian samlades vi på Sjöfartshotellet för en gemensam måltid. Det är under denna stund vi delar det världsliga, där vi hämtar upp det som hänt sedan vi senast samlades och där vi också delar förväntningarna som alla går och bär inför den stora dagen, vår högtidliga investitur.
 
Alla närvarande delade nog känslan av storhet som skulle ske då vi, som ett starkt kompani i antal, från olika vägar i livet begav oss till Storkyrkan. Denna katedral inhyser ett stort mått av högtidlighet och man kan nog drista sig till att tro att våra postulanter och bröder som skulle befordras hade en fin men också lite nervös känsla i magen.
 
Våra postulanter var:
Kennet Persson
Kerstin Andres
Viveca Rosencrantz
Peter Ollen
Ola Nilsson
Se presentationer under nyheter på webbsidan.
 
Befordrades gjordes:
Mattias Odenberg
Andreas Hjalmarsson
Michael Sparreskog
 

img 0004

Ännu en, som säkert också bar en känsla av stundens storhet, var General Sverker Göranson GCLJ. Att ta över stafettpinnen efter Generallöjtnant Kent Harrskog GCLJ GCMLJ är en stor uppgift men med synbart mod knäböjde vår nya Storprior och vår Orden har nu en ny ledare som inte ryggar för en utmaning. I sitt tal under taffeln på Karlbergs Slott klargjorde Storpriorn att han ingalunda tänker påbörja sitt nya uppdrag med något annat än framåtanda och tydliga visioner. Alla vi systrar och bröder i Orden ser fram emot att hjälpa och stötta honom i detta. 

Vi hade äran att lyssna till vacker musik, som vanligt arrangerad av Astrid Cronmark-Åbonde tillsammans med Jan-Erik Åbonde och Johannes Harg på signalhorn. I år hade vi också den enorma förmånen att lyssna på Gabrijela Ubavic, operasångerska från Serbien och en vän till Orden.

sankt lazarusorden 0364

Karlbergs Slott, en naturlig hemvist för oss Lasariter, skänkte som vanligt den perfekta inramningen till denna högtidliga helg. Det var en fröjd att under aftonen avnjuta en gemensam måltid som inte lämnade något att önska. Tal hölls, till glädje, skratt men också allvar. Vår Prior Per Arne Joelsson ECLJ GOMLJ gav ett tal som beskrev de olika rollerna i ledningen av vår Orden och vår andlige beskyddare Biskop Christina Odenberg ECLJ CMLJ talade initierat om frukterna av vårt arbete men förtydligade också de hinder, de utmaningar och de framtida kraftansträngningar som kommer att krävas för att vårt arbete ska nå framgång.

sankt lazarusorden 0261

Sist men inte minst är det viktigt att belysa att även om helgen syftade till mången stund av festens glädje och lättsamhet så företogs också en hel del arbete. Årsmötet som hölls under fredagen resulterade i en del förändringar och det togs upp frågor att belysa och genomarbeta inför nästkommande möten (presentation av styrelsen kommer i ett senare nyhetsbrev).
 
Nu återstår endast att tacka alla er som driver Orden framåt, som var en del av att skapa en fantastisk helg tillsammans i Stockholm och se fram mot nästa investitur i Malmö 27-28 oktober.
 
Vid tangentbordet
 
Jörgen K Nilsson OLJ OMLJ