Login
Main menu

Insignier för damer

SLJ medalj

SSLJ – Serving Sister

Bär Ordenskorset utan bekransad fransk lilja i en rosett på vänstra sidan. Ordenskorset är 43 mm brett.

 

SSLJ medalj

OLJ – Officer

Bär Ordenskorset utan bekransad fransk lilja i en rosett med bouton på vänstra sidan. Ordenskorset är 43 mm brett.

 

DLJ medalj

DLJ – Dame

Bär Ordenskorset med bekransad fransk lilja i en rosett på vänstra sidan. Ordenskorset är 43 mm brett.

 

krashan

DCLJ – Dame Commander

Bär Ordenskorset med bekransad fransk lilja i en rosett på vänstra sidan. Ordenskorset är 43 mm brett. Dessutom Kraschan på vänster sida.

 

gclj band dam

GCLJ – Dame Grand Cross

Bär ett 75 mm brett band över högra axeln så att Ordenskorset hänger på vänstra höften. Dessutom Kraschan på vänster sida.